Monday, May 17, 2021

Хазард регресс гэж юу вэ?


Хорт хавдартай өвчтөнд нэгэн шинэ төрлийн туршилтын эмийг ямар нэг эмчилгээний үр нөлөөгүй эм буюу плацеботой харьцуулан үр дүнг нь судалсан байг. Тэгвэл шинэ туршилтын эмийг үнэхээр үр дүнтэй эм мөн эсэхийг бид өвчтөний насыг уртасгаж чадаж байна уу гэдэг үзүүлэлтээр тооцох нь хамгийн зүйтэй байдаг.

Энэ төрлийн статистик анализыг амьдрах чадварын шинжилгээ гэж нэрлэдэг ба Хазард регресс бол үүний үндэс суурь болдог.

0 comments:

Post a Comment