Monday, May 17, 2021

Хазард регресс гэж юу вэ?


Хорт хавдартай өвчтөнд нэгэн шинэ төрлийн туршилтын эмийг ямар нэг эмчилгээний үр нөлөөгүй эм буюу плацеботой харьцуулан үр дүнг нь судалсан байг. Тэгвэл шинэ туршилтын эмийг үнэхээр үр дүнтэй эм мөн эсэхийг бид өвчтөний насыг уртасгаж чадаж байна уу гэдэг үзүүлэлтээр тооцох нь хамгийн зүйтэй байдаг.

Энэ төрлийн статистик анализыг амьдрах чадварын шинжилгээ гэж нэрлэдэг ба Хазард регресс бол үүний үндэс суурь болдог.

Monday, May 10, 2021

Логик регресс гэж юу вэ?


Та судалгаа хийхдээ ӨВЧТЭЙ болон ӨВЧИНГҮЙ гэсэн хоёр бүлэг хүн амыг сонгож аваад харьцуулж байнаа гэж бодъё.

Тэгвэл таны судалгаа ямар төрлийн судалгаа болж таарах вэ, үүнээс улбаалаад ямар төрлийн статистик анализ хийх юм бэ, статистик анализ хийгээд гарсан үр дүнг хэрхэн зөв зүйтэй тайлбарлах вэ? зэрэг асуултын хариуг тус богино видео хичээлийг үзсэнээр авах боломжтой.

Friday, April 30, 2021

Шугаман регресс гэж юу вэ?


Судалгаагаар цуглуулсан тоон мэдээллүүд хоорондоо хамааралтай эсэхийг шалгадаг хамгийн суурь боловч хамгийн түгээмэл ашиглагддаг хамаарлын шинжилгээ бол шугаман регрессийн шинжилгээ юм.

Харин та шугаман регрессийн шинжилгээ гэж юу болох, ямар нөхцөлүд хангагдсан байх ёстой вэ зэрэг суурь ойлголтын талаар мэдэхийг хүсч байвал энэхүү богино видео хичээлийг сонирхож үзээрэй.

Tuesday, March 2, 2021

Нэг түүврийн Т тест гэж юу вэ? Хэрхэн бодох вэ?


Танд өөрийн судалгаанаас гарсан үр дүнгийн тоон үзүүлэлтийг өөр бусад судлаачдын үр дүнтэй харьцуулах, тэгснээрээ хоёр тусдаа судалгааны үр дүнгүүд хоорондоо нийцэж байгаа эсэхэд хариулж өгөх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байсан уу? 

Энэхүү хичээлээр нэг түүврийн Т тест гэж юу болох? Бид ямар төрлийн статистик анализ хийх үед түүнийг ашигладаг талаар тайлбарлалаа. 

Т тест гэж юу вэ? H0 болон H1 таамаглал гэж юу вэ?


Ямарч статистик анализ таамаглал дэвшүүлэхээс эхэлдэг. Улмаар статистик бодно гэдэг маань дэвшүүлсэн таамаглалыг математик аргуудыг ашиглан өгөгдсөн нөхцлийн хүрээнд батлах, эсвэл няцаах арга ажиллагаа юм. 

Тэгвэл энэхүү хичээлд Т тест гэж юу болох? Т тест бодох үед таамаглал хэрхэн дэвшүүлдэг вэ? зэрэг асуудлыг хөндөж ярилцлаа. 

Тойм статистик хэрхэн бодох вэ?


Ямарч том сэтгүүлд хэвлэгдсэн, ямарч шилдэг эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хамгийн чухал үр дүнгийн хэсэг бол baseline characteristic буюу тойм статистик бодсон үр дүнгийн хүснэгт байдаг шүү. За тэгвэл энэхүү видеонд тойм статистик хэрхэн боддог талаар тайлбарласан байгаа.

Хэвийн тархалтын шинжүүр гэж юу вэ? Яагаад хэрэгтэй гэж?


Статистик анализ хийхэд хэрэглэж буй математик аргууд маань тухайн өгөгдсөн тоон мэдээллийг хэвийн эсвэл хэвийн бус тархалттай байх нөхцөлийг шаарддаг. Хэвийн тархалттай тоон өгөгдлийн хувьд ашиглах ёстой математик аргыг хэвийн бус тархалттай тоон өгөгдлийн хувьд ашиглаж орхивол таны статистик анализ буруу болжээ гэсэн үг. 

Ингэхэд хэвийн тархалттай эсэхийг яаж мэддэг хэрэг вэ? Түүнийг SPSS програмд хэрхэн хийх вэ?