Friday, April 30, 2021

Шугаман регресс гэж юу вэ?


Судалгаагаар цуглуулсан тоон мэдээллүүд хоорондоо хамааралтай эсэхийг шалгадаг хамгийн суурь боловч хамгийн түгээмэл ашиглагддаг хамаарлын шинжилгээ бол шугаман регрессийн шинжилгээ юм.

Харин та шугаман регрессийн шинжилгээ гэж юу болох, ямар нөхцөлүд хангагдсан байх ёстой вэ зэрэг суурь ойлголтын талаар мэдэхийг хүсч байвал энэхүү богино видео хичээлийг сонирхож үзээрэй.

0 comments:

Post a Comment