Tuesday, March 2, 2021

Т тест гэж юу вэ? H0 болон H1 таамаглал гэж юу вэ?


Ямарч статистик анализ таамаглал дэвшүүлэхээс эхэлдэг. Улмаар статистик бодно гэдэг маань дэвшүүлсэн таамаглалыг математик аргуудыг ашиглан өгөгдсөн нөхцлийн хүрээнд батлах, эсвэл няцаах арга ажиллагаа юм. 

Тэгвэл энэхүү хичээлд Т тест гэж юу болох? Т тест бодох үед таамаглал хэрхэн дэвшүүлдэг вэ? зэрэг асуудлыг хөндөж ярилцлаа. 

0 comments:

Post a Comment