Tuesday, March 2, 2021

Тойм статистик хэрхэн бодох вэ?


Ямарч том сэтгүүлд хэвлэгдсэн, ямарч шилдэг эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хамгийн чухал үр дүнгийн хэсэг бол baseline characteristic буюу тойм статистик бодсон үр дүнгийн хүснэгт байдаг шүү. За тэгвэл энэхүү видеонд тойм статистик хэрхэн боддог талаар тайлбарласан байгаа.

0 comments:

Post a Comment