Tuesday, March 2, 2021

Анхдагч хувьсагч гэж юу вэ?


SPSS програмд өгөгдөл оруулахдаа хувьсагчийг анхдагч байдлаар үүсгэж өгөх ёстой байдаг. Ингэхэд ер нь анхдагч хувьсагч гэж юуг хэлдэг юм бэ?

0 comments:

Post a Comment