Tuesday, March 2, 2021

SPSS програмд хувьсагч үүсгэх, өгөгдөл оруулах


Судалгаа хийхээр зорьж буй хүнд дата баазаа сайн бэлдэж авна гэдэг бол том мэс засалд өвчтөнөө сайтар бэлтгэхтэй адил юм. Тэгвэл үүнийг хэрхэн хийх вэ?

0 comments:

Post a Comment